Všeobecné podmínky

1.Popis činnosti
1.1 wp24.cz je projekt, který provozuje společnost Kažimír Josef, Teplická 117, Bystřany 417 61, Česká republika IČ: 04161190 (dále jen„Vydavatel“).
1.2 wp24.cz mají za cíl poskytnout široké veřejnosti základní informace a rady kolem redakčního systému WordPress.
1.3 wp24.cz vznikl jako podpora pro WordPress v českém jazyce. Máme za cíl vytvořit komunitu lidí se společným zájmem, vzájemná pomoc, výměna informací a poskytování rad. Každý má možnost se zapojit do rozvoje tohoto webu. Registrovaný člen má možnost vydávat vlastní články a přidávat příspěvky do fóra.


2. Autoři příspěvků
2.1 Autoři příspěvků jsou dobrovolníci z řad studentů či lidé věnující se RS WordPress (dále jen „autoři“).


3. Registrovaní uživatelé a registrační podmínky
3.1 Registrovaným uživatele může užívat osoba, která splnila podmínky registrace (dále jen „uživatel“).
3.2 Obligatorní součástí registrace je uvedení jména a příjmení a e-mailová adresa uživatele.
3.3 Řádnou registrací dává uživatel svolení k zasílání informativních materiálů nebo obchodních sdělení na uvedenou e-mailovou adresu.
3.4 Vydavatel má právo pracovat s veřejnými údaji výhradně v souladu s platnými právními předpisy. Veřejnými údaji jsou údaje, které budou uveřejněny u profilu uživatele. Mezi ně patří jméno a příjmení uživatele a místo působení. Ostatní údaje, které uživatel zadal při registraci jsou neveřejné a Vydavatel se zavazuje je komerčně nevyužívat ani jinak zneužít. Uvedené osobní údaje jsou chráněny zákonem.
3.5 Po řádné registraci uživatele, mu bude vygenerováno registrační heslo a posláno na uvedený e-mail. Pomocí registračního hesla, bude moci uživatel využívat služeb wp24.cz, popřípadě se účastnit uveřejněného diskuzního fóra.
3.6 Změna již registrovaných údajů je možná, s výjimkou jména a příjmení. Registrovaný uživatel může být požádán o případné doplnění dalších údajů z předem určených důvodů.
3.7 Vydavatel zaručuje, že s osobními údaji bude nakládat v souladu se zákony o ochraně osobních údajů. Účel, k němuž budou osobní údaje zpracovány, vyplývá z, nebo je uveden na příslušné stránce, která umožňuje vložení takových údajů. Osoba, která poskytla osobní údaje, souhlasí s tím, aby Vydavatel poskytnuté osobní údaje zpracovával pro účely uvedené výše. Vydavatel je oprávněn pověřit zpracováním údajů jinou osobu. Osoba, která poskytla osobní údaje, má právo požádat, aby její osobní údaje byly vyloučily ze zpracovávání.
3.8 Pokud Vydavatel zjistí, že údaje uvedené v registraci jsou neplatné či neodpovídají skutečnosti, má právo takto vytvořenou registraci zrušit. Zrušit registraci je možné také z důvodu porušení zákonnosti a slušných mravů uživatele.
3.9 wp24.cz mohou navštívit i neregistrovaní čtenáři (dále jen „návštěvník“), kteří nemají přístup do diskuzního fóra a nemají možnost psát.


4. Diskuzní fórum
4.1 Řádně zaregistrovaný uživatel má právo přispívat do uveřejněného diskuzního fóra.
4.2 Vydavatel má právo témata diskuzního fóra měnit či zrušit.
4.3 Vydavatel si vyhrazuje právo smazat určité příspěvky uživatele z důvodu porušení zákonnosti a slušných mravů uživatele.


5. Autorská práva a odpovědnost
5.1 Není-li výslovně uvedeno jinak, autorská práva k textům, grafice nebo jiným materiálům chráněným autorským právem, které jsou uveřejněny na wp24.cz, vykonává Vydavatel.
5.2 Příspěvky uveřejněné na wp24.cz by měly být převážně původní a dosud jinde nepublikované. Vydavatel nebude bránit ani uveřejnění starších textů, pokud jejich obsah bude přínosný k obsahu wp24.cz. Příspěvky staršího data ovšem nemusejí odpovídat aktuálnímu stavu.
5.3 Veškeré příspěvky autorů jsou uveřejňovány v dobré víře a jsou poskytovány bezplatně. Jakékoliv přebírání nebo šíření obsahu pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu Vydavatele je zakázáno.
5.4 Vydavatel neručí, že příslušný text je vhodný pro řešení konkrétního případu návštěvníka či uživatele. Jestliže se návštěvník anebo uživatel rozhodne postupovat v souladu s nimi, činí tak pouze na vlastní odpovědnost. Dojde-li v důsledku toho ke vzniku jakékoliv hmotné nebo nehmotné škody nebo újmy, nenese za ni Vydavatel ani autoři odpovědnost, tím dochází k vyloučení § 2950 z. č. 89/2012 Sb.


6. Závěrečná ustanovení
6.1 Vztah mezi návštěvníkem anebo uživatelem a Vydavatelem portálu se řídí těmito podmínkami.
6.2 Provozovatel má právo tyto podmínky po předchozím písemném oznámení měnit.